onsdag 30 mars 2011

The Empire of Man is very ill. There can be only one cure


Detta är en präst som tillber Nurgle, Great Lord of Decay. Han står för sjukdom, förruttnelse och morbiditet men han står också för återfödelse och förnyelse. Han är även Lord of All på grund av att allt måste ha ett slut. Allt faller och allt är förgängligt.

Inga kommentarer: